Korektura kopyt

Korektura kopyt

Anatomická struktura kopyta koním v jejich přirozeném prostředí zpravidla poskytuje nejlepší předpoklady pro pohyb naboso. Změny prostředí a využití koní člověkem však vyžadují pravidelnou kontrolu opotřebení kopyt a v případě nutnosti i jejich korekci. Nechráněná kopyta v důsledku jejich nerovnoměrného opotřebení podléhají nefyziologickým změnám a pokud by nebyla provedena jejich korekce, může dojít až k následnému poškození celé končetiny. Každý případ je však potřeba vyhodnotit individuálně, a proto vždy výhody a nevýhody bosých kopyt konzultuji se zákazníkem.

Provedení:

  • Péče o kopyta – teplokrevník/poník
  • Péče o kopyta – chladnokrevník

Doporučeni:

Pozitivní účinek podkování může být zaručen pouze při dodržování pravidelných termínů překování každých 6 až 8 týdnů.