Martin Jiroušek - Moje filozofie

Pro každého koně padnoucí podkovy!

Každý kůň je jedinečný jako my lidé. S kopyty je to velmi podobné – některá jsou široká, jiná úzká, strmá nebo dokonce plochá. Některé koně omezuje chybný postoj až do té míry, že může dokonce poškozovat jejich zdraví.

Proto je pro mě důležité, aby bylo každé podkování přizpůsobeno individuálním potřebám a požadavkům jak koně tak i jezdce. Neexistuje žádný „standard“. Využívám rozdílné podkovářské metody, používám různé typy podkov,aby byl výsledek 100% na míru každému koni.

Před každým podkováním si nechám koně předvést na pevném a rovném podkladu. Zkontroluji jeho postoj nejen v klidu, ale i v pohybu. Tento postřeh je nezbytný pro správnou volbu odpovídajícího podkování.

Snažím se držet krok s novými trendy v podkovářském světě. Několikrát do roka navštěvuji semináře po celé Evropě, kde jsou prezentovány novinky ve vývoji podkovářských technik a produktů. Pravidelně spolupracuji s veterináři a fyzioterapeuty. Se vším, co dělám, se pokouším zůstat koním věrný.

Co mě motivuje?

Na jedné straně je to získávání nových zkušeností a na straně druhé setkávání s novými lidmi a ikonami podkovářského světa. Chtěl bych vyzdvihnout 3 osobnosti, které mě v posledních letech obzvlášť ovlivnili svými znalostmi, metodami a technikami:

Grant Moon, Antoine Corona und Dr. Hans Castelijns

Nejlepší motivací je pocit z dobře odvedené práce a spokojení zákazníci, kteří se rádi vracejí.

Moje dílna